Vores slamsuger i Næstved udfører kloakrensning og slamsugning og har altid kloak-tv med, så vi hurtigt kan finde fejlen

Kloakservice og Slamsugning

Næstved Kloakservice tilbyder slamsugning og kloakrensning professionelt og pålideligt samt løsning af alle kloakproblemer. Vi har kompetencer til at løse enhver udfordring, der måtte opstå. Vi tilbyder alle services inden for branchen og samarbejder med bl.a. kloakmestre, skadedyrsbekæmpere og VVS firmaer og kan derfor levere en samlet service hvis det kræves.

Vi sikrer hermed at opgaven udføres af autoriserede leverandører. Herved spares du som kunde for en masse tid til koordinering af diverse leverandører.

Når du skal vælge en virksomhed, der kan varetage din kloakservice er vores anbefaling, at du vælger en, der befinder sig i dit lokalområde.

Hvis der skulle opstå akutte problemer med din kloak eller dit afløb, kan hjælpen hurtigt være på vej.

Du er velkommen til at kontakte os, så finder vi en løsning.

Rensning af stoppet afløb og kloak

Vi renser alle typer afløb, så hvis din køkkenvask er stoppet kommer vi og renser dit køkkenafløb og din vandlås.

Er dit toilet stoppet, renser / højtryksspuler vi din kloakledning og afprøver om dit toilet fungerer som det skal.

Vi tilbyder bl.a. rensning af:

Afløb

Køkkenafløb

Håndvaske

Gulvafløb

Toiletter

Rensning af køkkenafløb

Slamsugning

Vores slamsuger i Næstved og omegn løser problemer hvis en spildevandet fra en brønd ikke kan løbe væk eller en tank er fyldt med spildevand og skal tømmes. 

I forbindelse med rensning af kloakken kan det være nødvendigt at slamsuge en brønd før det er muligt at højtryksspule kloakledningen.

Har man en samletank, skal den tømmes inden den bliver fuld. Det er lige en opgave for vores slamuger.

Slamsugning udføres også ofte i forbindelse med højtryksspuling af kloakledninger, hvor vandet ikke kan løbe væk under rensningen.

I disse tider, hvor klimaændringerne ofte giver store mængder regn, er det særligt vigtigt at tagvandsbrønde og vejbrønde er rene, så vandet kan komme væk, når der kommer skybrud.

Vi tilbyder bl.a. slamsugning af:

Tagbrønde

Vejbrønde

Sandfangsbrønde

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af olietanke

Slamsugning og kloakservice

TV-inspektion m.v.

Kan årsagen til en forstoppelse ikke lige findes - eller bliver kloakken ved med at stoppe, kan en TV-inspektion i langt de fleste tilfælde afsløre årsagen.

Ved en TV-inspektion renses kloakledningen og et specialudviklet kamera - også kaldet et Kloak TV - føres ind i kloakledningen.

På et skærm kan man på overfladen se det kameraet optager og derved finde ud af hvorfor kloakken bliver ved med at stoppe.

Når vi udfører TV-inspektion bliver den samtidigt optaget, så du får mulighed for at få film og fotos udleveret på en USB nøgle.

Ofte er der tale om brud, forskudte samlinger eller rødder i kloakken.

Brud og samlinger skal typisk repareres af en aut. kloakmester.

Rødder i kloakledningen kan vi skære væk med vores rodskærer.

Derudover tilbyder vi også:

TV-inspektion

Rodskæring

Afhjælpning af vand i kælder

Rensning af dræn

og meget mere - ring gerne og spørg

Videooptagelse af kloakrør